Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van de website lentrepotduchanvrier.com (de "Website"), gepubliceerd door Couturier Business Inc EURL, opererend onder de handelsnaam "L'entrepôt du chanvrier", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 231 Rue Saint Honorée, 75001 Parijs.

Artikel 1: Verzamelen van persoonlijke gegevens

Bij het gebruik van de Website kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft verkregen tot de Website, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker. In elk geval verzamelt Couturier Business Inc EURL persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker alleen voor de noodzaak van bepaalde diensten die door de Site worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert.

Artikel 2: Gebruik van persoonsgegevens

Persoonlijke informatie die op de Site wordt verzameld, wordt gebruikt om de diensten van de Site aan te bieden, om de uitvoering van bestellingen te beheren en om met gebruikers te communiceren. De informatie kan ook worden gebruikt voor statistische doeleinden.

Artikel 3: Gegevensbeveiliging

Couturier Business Inc EURL verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Artikel 5: Recht op toegang, rectificatie en bezwaar

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd in 2004, heeft de gebruiker het recht op toegang tot en rectificatie van alle gegevens die op hem betrekking hebben. Dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met Couturier Business Inc EURL, 231 Rue Saint Honorée, 75001 Parijs. Hij kan ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben.

Artikel 6: Cookies

De Site kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken de gebruiker bij volgende bezoeken te herkennen om het navigeren op de Site te vergemakkelijken en bezoekstatistieken samen te stellen. Gebruikers kunnen cookies uitschakelen door hun browser te configureren.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid kan te allen tijde worden gewijzigd door C & C Consulting. De wijzigingen zullen van toepassing zijn op elk gebruik van de Site na de datum van publicatie van het nieuwe beleid op de Site.