De gebruiker wordt geïnformeerd dat bij het surfen op de site lentrepotduchanvrier.com (hierna te noemen de "Site"), persoonlijke gegevens kunnen worden gevraagd door middel van een formulier dat door de gebruiker moet worden ingevuld, met name bij het aanmaken van een klantenaccount of het plaatsen van een bestelling.

Artikel 1: Identificatie van de uitgever van de website

De Site wordt gepubliceerd door :

Couturier Business Inc EURL, een société unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) met een kapitaal van 10 euro, met maatschappelijke zetel op het adres 231 Rue Saint Honorée, 75001 Parijs, ingeschreven bij het RCS van Parijs onder nummer Paris B 908 500 374, SIRET 90850037400016, BTW-nummer FR81908500374.

Contact: contact@lentrepotduchanvrier.com

De publicatiedirecteur van de site is Couturier Business Inc EURL.

Artikel 2: Identificatie van de Site host

De website lentrepotduchanvrier.com wordt gehost door LWS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2 Rue Jules Ferry, 88190 Golbey.

Artikel 3: Verzamelen van persoonlijke gegevens

De verzamelde gegevens worden elektronisch verwerkt ten behoeve van [doel van de verwerking aangeven]. De ontvangers van de gegevens zijn : Couturier Business Inc EURL.

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd in 2004, hebt u recht op toegang tot en rectificatie van alle gegevens die over u worden bewaard. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met Couturier Business Inc EURL.

Artikel 4: Intellectuele eigendom

Deze hele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden. Reproductie van het geheel of een deel van deze site op welke drager dan ook is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de publicatiedirecteur.

Artikel 5: Hyperlinks

Voor het maken van hyperlinks naar de website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Publicatiedirecteur vereist. Couturier Business Inc EURL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks van lentrepotduchanvrier.com naar andere websites.